مقالات فروشگاه

اصطلاح تراکم و شانه در فرش

منظور از اصطلاح تراکم و شانه در فرش چیست؟

تراکم عرضی فرش

تعداد ریشه (گره رنگ)در یک متر عرض فرش را گویند که با شانه مشخص میشود.

مثال: قالی ۳۵۰ شانه یعنی در هر متر عرض فرش معادل ۳۵۰ ریشه (گره رنگ) بافته شده است. شانههایرایج بازار عبارتند از ۳۵۰-۴۴۰-۵۰۰ – ۷۰۰ شانه.

تراکم طولی فرش:
تعداد ریشه (گره رنگ) در یک متر طولی قالی را گویند.

مثال: قالی با تراکم۵۰۰ یعنی در یک متر طولی فرش معادل ۵۰۰ ریشه (گره رنگ) بافته شده است،تراکمهای طولی رایج در بازار عبارتند از: ۸۰۰-۹۰۰- ۱۰۰۰ رج میباشد. (

تراکم طولی در روشهای مختلف بافت فرش ماشینی با همدیگر تفاوت دارد).

تعدادریشه (گره رنگ) در یک متر مربع فرش: اگر تعداد گره رنگ در عرض معادل ۵۰۰گره و در طول معادل ۱۰۰۰ گره رنگ است. پس تعداد ریشه (گره رنگ) در یک مترمربع ۵۰۰۰۰۰=۱۰۰۰×۵۰۰

فرق تراکم فرش با شانه فرش چیست؟
به زبان ساده فرش های که شانه ان ها بیشتر هست ریز بافت تر و شلوغتر هستن برای همین به دستبافت شباهت بیشتری دارن و به اصطلاح دستبافت گونه میباشند.

پس شانه فرش به ریزی و نقشه فرش مربوط میشود . اما تراکم همانطور که از اسمش مشخص هست به فشردگی و تراکم فرش مربوط است هرچه تراکم فرش بیشتر باشد فرش سفت تر و سنگینتر میشود.

کد مطلب: 228 - تاریخ: 1395/10/7 - بازدید: 762
اشتراک گذاری این صفحه:
تلگرام Email Facebook Google Twitter LinkedIn Print