phone
شماره تماس :

02177670973

mail
پست الکترونیک :

info@storecarpet.com

اخبار فروشگاه

کارگاه آموزش مرمت فرش های صادراتی برگزار شد

به همت انجمن علمی فرش دانشگاه کاشان"کارگاه آموزش مرمت فرش های ماشینی از نوع صادراتی" روز سه شنبه چهارم دی ماه 1397در دانشکده اسلامی دانشگاه کاشان با حضور اساتید،دانشجویان و علاقه مندان به حوزه فرش برگزار شد.

مهمان ویژه مراسم جناب آقای علی باقری از مرمت کاران سرشناش شهر قم بودند.

در این کارگاه دانشجویان با شیوه ی مرمت فرش های ارشد بافت ماشینی و دست بافت آشنا شدند. همچنین شرکت کنندگان در همایش با افراد فعال در زمینه مرمت فرش های نفیس کاشان گفتگو کردند.

از نکات حائز اهمیت این کارگاه، بازگشت فرشی 50ساله که پس از سالها از کشور ژاپن به زادگاه خود کاشان آمده بود، رونمایی شد.

در پایان به شرکت کنندگان گواهی از سوی دانشگاه کاشان به منظور شرکت در این کارگاه داده شد.

گروه اخبارفروشگاه اینترنتی استور کارپت

: 2361 - : 1397/10/5 - : 208