phone
شماره تماس :

02177670973

mail
پست الکترونیک :

info@storecarpet.com

مقالات فروشگاه

طرح و نقشه ی فرش و جایگاه آن در دنیا

فرش ایرانی این هنر اصیل و بی بدیل از گذشته های بسیار دور تا به امروز نشانگر اصالت ، فرهنگ ، تاریخ و آداب و رسوم مردمان ایران زمین است که در گوشه و کنار این مرز و بوم در هر منطقه ای با روش و طرح و نقشه ای خاص بافته می شود. به گونه ای که افراد ماهر و خبره در این زمینه با اولین نگاه و دست کشیدن به رخسار فرش به حقیقت و اصالت و شناسنامه ی فرش پی برده و به راحتی می توانند بگویند که فرش بافت کدام منطقه است.

با توجه به تقسیم بندیهای انجام شده توسط مراکز ذی ربط طرح و نقشه هایی که در بافت فرش مورد استفاده قرار می گیرند به چندین گروه تقسیم می شوند :

1- طرح های شامل آثار باستانی و زمینه های مذهبی اسلامی

2- طرح های به کار رفته در فرش معروف به طرح شاه عباس

3- فرش های معروف به طرح اسلیمی

4- فرش های با طرح افشان

5- فرش های طرح بته جقه

6- فرش های معروف به طرح اقتباسی

7- فرشهای طرح واگیره ای یا بندی

8- طرح معروف به طرح درختی

9- فرشهای طرح ترکمن یا بخارا

10- فرشهای طرح شکارگاهی

11- طرح قابی یا خشتی

12- طرح گل فرنگ

13- طرح گلدانی

14- طرح محرابی

15- طرح ماهی درهم

16- طرح محرمات

17- فرش با طرح هندسی

18- طرح تلفیقی

طرح های نامبرده به نحوی است که هم در فرشهای دستباف و هم در فرشهای ماشینی ایرانی مورد استفاده قرار می گیرند و از این لحاظ میتوان گفت تفاوتی بین فرش دستباف و ماشینی وجود ندارد اما نباید فراموش کرد، فرش دستبافی که با طرح و نقشه اصیل ایرانی و با الیاف و رنگ طبیعی بافته شده، گنجینه ای ست که در هیچ جای دنیا لنگه اش پیدا نمیشود.


: 2404 - : 1398/4/22 - : 4923
1398/4/22