phone
شماره تماس :

02177670973

mail
پست الکترونیک :

info@storecarpet.com

مقالات فروشگاه

اصطلاح فرش قرمز چیست؟

اصطلاح فرش قرمز که در لاتین به آنRed carpet نیز گفته می شود ، در اصطلاح پهن کردن فرش قرمز زمانی استفاده می شود که بخواهند در مراسم رسمی و تشریفاتی مسیری را مشخص کنند که سران کشورها یا مقامات سیاسی از آن مسیر گذر کنند.

اخیرا فرش قرمز برای افراد غیر حکومتی و ستاره های دنیای هنر نیز پهن می شود.

به طور کلی می توان گفت رنگ قرمز نشان جلال و عظمت و شکوه است.

: 2365 - : 1397/10/20 - : 193