phone
شماره تماس :

02177670973

mail
پست الکترونیک :

info@storecarpet.com

روش های ثبت شکایات

مشتریان گرامی شما می توانید به روش های زیر شکایات و یا نظرات خود را ثبت و ارسال نمایید

1- از طریق مراجعه حضوری به واحد شکایات و پیگیری به آدرس شرکت مندرج در سایت

2- ارسال پست الکترونیکی به آدرس : Info@storecarpet.com

لازم به ذکر می باشد در قسمت عنوان ایمیل درج شکایت الزامی می باشد